Hockey Hockeyclub Genk Genk Hockey in Genk Sportingenk Sportclub in Genk
 • Managers

 • hier komt een (groeps)foto van de managers

 • Hieronder vindt je een overzicht van het takenpakket van de ploegmanager. De ploegmanager zorgt voor de goede werking binnen 1 bepaalde ploeg. Een ploeg kan meerdere managers hebben maar slechts 1 manager per ploeg is eindverantwoordelijk voor de kerntaken (of een deel van de kerntaken). De taken worden verdeeld in overleg met de trainer en andere ploegmanagers (eventueel ook met de sportief verantwoordelijke als er onduidelijkheid moest zijn).

  Wat zijn de kerntaken?

  – Communicatie wedstrijden aan ouders en spelers

  – Invullen wedstrijdblad

  – Is de ploeg volledig voor aanvatten wedstrijd?

  – Geraken we allen tijdig op de wedstrijd of bij de tegenstander?

  – Behandelen wedstrijdwijzigingen

  Algemeen

  De manager regelt een aantal operationele taken per team, zodat de coach zich kan concentreren op de hockeytechnische zaken. Dit betekent niet dat een manager al die taken zelf moet uitvoeren, maar wel dat de manager zorgt dat de taken worden uitgevoerd.

  De manager van het team regelt de volgende operationele taken en sociale taken per team:

  – De manager vult het digitale wedstrijd formulier in voordat de wedstrijd begint.

  – Zorg voor kinderen (sociaal), team- en groepsproces (en clubgeest)

  – Is een luisterend oor voor de ouders en spelers.

  – Is intermediair tussen de spelers, trainer en coach.

  – Is contactpersoon voor de lijncoördinator en de trainingscoördinator.

  – De manager regelt, samen met het team,  de teamuitjes van het team.

  – De manager bezoekt namens het team de georganiseerde manager avonden.

  – De manager is, zo veel mogelijk, bij de trainingen en wedstrijden.

  – Zorgt voor alle logistieke taken rond het team tijdens het hockeyseizoen.

  – De manager zorgt ervoor dat de beide scheidsrechters het digitale wedstrijd formulier invullen.

  – De manager zorgt ervoor dat hij/zij na de wedstrijd, nadat de scheidsrechters het formulier hebben ingevuld, het digitale formulier   goedkeurt, of voorziet van opmerkingen.

  – De manager geeft de uitslag door via de app van Hockey Belgium.

  Aan het begin van het seizoen

    – De manager is degene die als het ware het seizoen opstart. Meestal is wel het totale team bekend, maar is soms nog niet duidelijk wie de coach van het team gaat worden.

   – Teamlijst

  – Afstemming met de coach en trainer

  – Aan het begin van het seizoen, is het handig om af te spreken welke taken bij wie hoort. Overleg zal dus regelmatig plaats

    vinden  tussen de coach, de manager en de trainer.

  – Logistieke taken (klaarzetten wedstrijddoelen, …)

  – Bij de start van het seizoen kan de manager besluiten of er gewerkt gaat worden met vaste schema’s van taken die door de ouders of  spelers moeten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan een rijschema voor uitwedstrijden, het meenemen van gevulde drinkflessen, fluitschema spelers,…

  Voorbereiding op de wedstrijden

  De manager maakt bij de start van elke periode (voorseizoen, voor de winter, tornooien, zaalhockey, …) vanuit de informatie die beschikbaar is op de KBHB-site een overzicht van de wedstrijden die in die periode gepland staan. Dit overzicht wordt gecommuniceerd met de spelers en ouders. Tevens moet met de spelers worden afgesproken, dat men bij elke uitwedstrijd het uit-shirt en sokken meeneemt.

  Extra wedstrijden worden vanuit de club medegedeeld aan de betrokken managers.

  Weektaken

  Elke week bekijkt de manager of er een uit of thuiswedstrijd gepland staat dat weekend.  Bij uitwedstrijden wordt het adres van de club opgezocht en vermeld. De verzameltijd en -plaats wordt gecommuniceerd. Daar waar nodig wordt het schema met taken hierbij gebruikt.

  Deze informatie kan in een mail aan de spelers en ouders worden toegezonden. Of eventueel later via de Hockey app. Als je met een takenschema voor ouders werkt, moet in de communicatie ook worden aangegeven dat bepaalde ouders voor een bepaalde taak aan de beurt zijn, of iets dergelijks wat je met elkaar afspreekt.

  Andere mogelijke weektaken:

  – Opvolgen spelers die moeten fluiten.

  – De manager kan indien dit met de trainer afgesproken werd ook verantwoordelijk zijn voor het regelen van invallers, als er voor   een wedstrijd door spelers wordt afgezegd.

  – De sportieve coördinator kan helpen bij het vinden van invallers.

  De dag van de wedstrijd

  De manager zorgt er voor op tijd aanwezig te zijn bij het verzamelpunt, zodat als er spelers niet op tijd zijn er telefonisch contact met hen kan worden opgenomen.

  Thuiswedstrijd

  De manager haalt bij de wedstrijdtafel de consumptiebonnen voor de tegenstander op. Zodra de tegenstander arriveert wordt deze (samen met de coach) welkom geheten, de consumptiebonnen worden overhandigd en de tegenstander wordt geïnformeerd over het veld waarop de wedstrijd zal plaatsvinden.

  De manager bewaakt dat het wedstrijdformulier voor aanvang van de wedstrijd is ingevuld via de app van Hockey Belgium. Na de wedstrijd wordt er met beide scheidsrechters de stand ingevuld en de eventuele kaarten. Nadien wordt het gecontroleerd en gekeurd.

  Uitwedstrijd

  De manager zorgt ervoor dat er voldoende ouders zijn om te rijden en dat voor het vertrek elke speler een plekje heeft in een van de auto’s.

  Bij aankomst op de club van de tegenstander meldt de manager de aankomst van het team bij de wedstrijdtafel en vraagt na op welk veld wordt gespeeld. De trainer, spelers en ouders worden hierover geïnformeerd.

  De manager zorgt wederom voor het elektronische wedstrijd formulier.

  Derde helft

  De manager zorgt ervoor dat de derde helft plaatsvindt. Dit betekent, dat na elke thuiswedstrijd in de kantine even iets gedronken wordt met de tegenstander.